ریکاوری فلش مموری

فلش مموری فلش مموری چیست؟ Flash memory فلش مموری یکی از انواع حافظه غیر فرار است که برای نگهداشتن اطلاعات و دیتا درون خود نیاز به نیرو و جریان [...]